Loovuskohvik

Kui loov ja innovaatiline oled Sina?

Loovust ja innovatsiooni peetakse arengu aluseks, jõuks mis viib meid edasi ja loob uut väärtust.

Loovus võimaldab meil näha situatsioone erinevatest vaatenurkadest ja märgata asju, mida teised ei pruugi näha.

Loovus on sisemine, intellektuaalsete ideede loomise protsess ja innovatsioon nende ideede praktiline rakendamine.

Seega võimaldab just loovus luua innovatsiooni! Innovatsioon ei saa toimuda ilma, et keegi kuskil oleks loov ja tekitaks uue seose, idee.

Loovuse käivitamine põhineb erinevatel aju funktsioneerimise tasanditel:

 1. Kogume oma meelte kaudu vajalikku informatsiooni;
 2. Salvestame informatsiooni, säilitame seda ning tuletame meelde;
 3. Kasutame divergentset mõtlemist (mänguline “raamist väljas” mõtlemine), mille käigus kasutame oma teadmisi ja fantaasiaid selleks, et luua uusi ideid, tegevusplaane;
 4. Kasutame konvergentset mõtlemist (loogilist mõtlemist), et loodud uusi ideid hinnata ja leida nendest parimad.

Hinda enda loovust ja innovaatilisust, vaata palju “jah” vastuseid kogud:

Loova inimese tunnused:

 • Mulle meeldivad väljakutsed
 • Ma lasen oma mõtetel lennata ja unistan
 • Ma naudin uusi kogemusi
 • Ma suudan näha probleemide puhul palju erinevaid lahendusi
 • Mulle meeldib olla koos huumorimeelsete inimestega
 • Märkan tihti asju, mida teised pole veel avastanud

Innovaatori tunnused:

 • Mulle meeldivad uued ja loovad ideed
 • Mulle meeldib testida uusi ideid ja vaadata kuivõrd need töötavad
 • Mul on inimesi, kellega saan oma ideid arutada
 • Ma olen järjekindel
 • Ma suudan ületada takistusi ideede rakendamisel
 • Ma suudan võtta vastu abi
 • Ma õpin edust ja ebaõnnestumistest
 • Ma tean, milliseid reegleid või eirata ja milliseid tuleb täita

Loovaid inimesi motiveerib idee, innovaatorid on huvitatud tulemusest, et loov idee saaks edukalt rakendatud.

Oluline on teada mis roll on Sulle omasem ning leida seeläbi koostöövõimalusi, moodustada toimiv meeskond. Ning samas on hea ka analüüsida milliseid omadusi tahaksid arendada, et olla rohkem loovam ja innovaatilisem.

Palju toredaid mõtteid ja nende elluviimist!

*Ideed Elina Tolmatsi raamatust: “Loovustehnikad. 77 viisi ideede leidmiseks” (Äripäev 2009)


Jaana Ojakäär-Kitsing

Olen loovuskoolitaja, qigongi- ja shindo treener ning erinevate loovust ning enesejõustamist toetavate raamatute autor. Armastan luua jõustavaid sündmusi ja koolitusi, kirjutada, loovjoonistada. Loodan, et suudan inimesi inspireerida, et kõik kõnniks oma südame teel ja elaks rõõmuga.