Loovuskohvik

Loovusest, visualiseerimisest ja kunstist ehk kogemused loovmeetodite messilt

Mis on loovus? Kuidas oma ideid visualiseerida? Miks on kasulik kunstiga tegeleda?… põnevaid vastuseid potsatas sülle Loovmeetodite messilt.

Messil sai katsetada ja maitsta erinevaid loovmeetodeid. Lisaks Loovuskohviku kunstilise loomislabori töötoale, olid messil esindatud Loesje loovkirjutamise töötuba ning Visualiseerimise-, Luguteatri- ja Animafilmi töötoad. Toimumiskohaks oli kultuuri ja teatrihõngu täis NO99 teatrimaja.

Jagan Sinuga oma kogemust ja märkmeid sellest loovuslennukast päevast.

Mis on loovus???

Hommik algas NO99 teatri dramaturg Laur Kaunissaare põnevate näidetega vürtsitatud ettekandega teemal: “Mis on loovus?”

Laur-515x263

Loovus on lai mõiste, aga üldistavalt võib seda käsitleda kui oskust jooksvalt olukordadele reageerida ja kohaneda. Loovuse vastand pole mitte andetus, vaid hirm. Sageli pidurdab heade ideede ellurakendamist just hirm teiste arvamuse ja tagajärgede ees.

Samas on oluline pidada meeles, et tegelikult ei kuku maailm kokku kui teeme ebatavalise sammu.

Kui Lennart Meri kohtumisel USA president George Bushiga järsku pastaka haaras ja tema gloobusele Kamtšatka kohale pastakaga risti joonistas, teatades: “Siin on väga hea kalajõgi,” saavutas ta selle ebatavalise sammuga oma eesmärgi – jääda meelde, paista teiste seast silma.

Loovate lahenduste keskseks teguriks on JULGUS! Kui näeme kedagi teist ebatavalisi asju tegemas, siis see äratab ka meis julguse tunde. Olles julge, inspireerid ka teisi julge olema.

Ja lisaks julgusele on sama oluline TEADLIKKUS EESMÄRGIST, mida soovime oma julge ja loova teoga saavutada.

Pole mõtet lihtsalt eristuda eristumise pärast, teha pulli ja nalja. Oluline on, et see täidaks ka olulist eesmärki ja looks maailma mingit väärtust. Nii on ka näiteks loovusdisaini puhul oluline, et uudne ja ebastandardne lahendus (20%) oleks läbi põimunud vajalikust, arusaadavast ja selgest funktsioonist (80%).

Laur tõi näiteid ka huvitavatest kultuurisündmustest, kus on julgetud eristuda. Näiteks NO99 projekt Ühtne Eesti Suurkogu, kus kadus piir reaalsuse ja ebareaalsuse vahel; 80‘ aastate tantsulavastus “Nelgid”, kus terve lava oli täis päris nelke, mis etenduse jooksul maatasa tantsiti; päikeseloojangu simulatsioon suures kunstihoones jne.

Lisaks hirmule pidurdab loovust ka ainuõige vastuse otsimine ainuõigel viisil.

Üldine eesmärk “Mida otsime?” peaks küll olema sõnastatud, aga vorm ja teekond selleni võiks jääda vabaks ja loovaks. Siis muutub inimese suhe tehtavaga palju isiklikumaks ja suureneb motivatsioon enesearenguks.

Parim on loomingus oma sisetaju võimalikult täpne väljendus – pane oma töösse tunne sisse! Ainult sel moel saab see ka teises tunde üles äratada ja teda tõeliselt puudutada.

Kokkuvõtvalt oli Lauri retsept loovuse toetamiseks töös teiste inimestega/noortega:

 1. pane ülesanne paika;
 2. julgusta inimest oma isiklikku taju väljendama;
 3. kiida.
Dan-515x255

Bränding ja visualiseerimine!

Sama huvitavalt jätkus päev erinevates töötubades. Ise osalesin Brand Manuali juhtivpartner Dan Mikkini visualiseerimise töötoas.

Dan jagas kogemuslugusid oma kliendiportfellist ja brändingu tööprotsessist. Bränd ei ole pelgalt logo, logo on kõigest jäämäe tipp.

Brändingu olemus on tegelikult konkurentsieeliste sõnastamine.

Ühise keele saavutamisel rõhutas Dan just visualiseerimise olulisust, sest vastasel juhul võime rääkida üksteisest mööda. Öeldes sõna “house,” kujutleb iga inimene omamoodi maja ette ja mõnel tuleb silmade ette hoopis Dr. House. Seetõttu on oluline lisada ka pilt.

Pildist on lihtsam aru saada ja visuaalsete ankrute paikapanek aitab vältida möödarääkimisi.

Edasi jätkus töötuba visualiseerimist praktiseerides, sest juba teadatuntud Hiina vanasõna ütleb:“Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ja ma jätan meelde, kaasa mind ja ma mõistan.”

Peamised soovitused visualiseerimisel on:

 1. kasutada lihtsaid ja kõigile mõistetavaid kujundeid/sümboleid;
 2. panna asjad tähtsuse järjekorda;
 3. ja teha seda võimalikult selgelt ja lihtsalt – Less is More!

Loovmeetodite-mess1-515x317

Siseneme kunstilaborisse…

Pealelõunal viisin ise läbi Loovuskohviku töötoa: “Kunstiline loomislabor,” kus katsetasime erinevaid kunstiteraapias kasutatavaid meetodeid – eneseavastamiseks, suhtlemiseks ja koosloomiseks.

Kunstimeetodite kasutamise 3 peamist kasutegurit/väärtust on –

 1. Kunsti loomine võimaldab meil ennast avastada, saada kontakti oma mõtete ja tunnetega. Märgata seda, mis on peidus meie sees ja ka alateadvuses. Seeläbi suureneb eneseteadlikkus.
 2. Kunsti loomine võimaldab maandada stressi ja pingeid. Luues oleme olevikuhetkes – siin ja praegu. Ununevad argitoimetused ja muremõtted. Saame taas kogeda mängu ja loomisrõõmu, millest oli kantud ka meie lapsepõlv.
 3. Kunsti loomine ja sellest rääkimine arendab suhtlemis- ja eneseväljendusoskusi. Oma loomingust rääkimine võimaldab meil endal ka tehtud tööst teadlikumaks saada ja sageli ka enda kohta põnevaid avastusi teha. Grupis oma tööst rääkimine ja ärakuulatuks saamine kasvatab aga enesekindlust ja esinemisjulgust.

Töötoas meisterdasime oma isikliku vapi ja deviisi, mille kaudu end teistele tutvustada; praktiseerisime suhtlemist joone ja piltide kaudu ning lõime koos loovusmandala, mis väljendab iga grupiliikme nägemust loovusest. Mandalast jäid lisaks säravatele piltidele silma ka laused:“Disko pole oluline, loovus on põhiline!”; “Ütle, et Sinus pole loovust ja pane tähele, et kutsun Sulle kiirabi” ja “Kõik kasvab läbi armastuse!”

Päeva lõpetas kogemusring ja õpitu analüüsimine, mis tõi välja, et enamus leidsid enda jaoks kasulikke ja praktilisi meetodeid, millega oma tööd rikastada ja noortega töösse rohkem loovust ja värve tuua.

Lisaks särasid silmad ja keha ja meel olid loovusega laetud.

Aitäh ilusa päeva ja koosloomise eest!

Pilte leiad vaata lisaks ka Loovuskohviku Facebooki lehelt ja Tallinna Noortenädala lehelt.

P1210847-515x386

Loovmeetodite-mess3-515x217

Fotod: Tallinna Noortenädal


Jaana Ojakäär-Kitsing

Olen loovuskoolitaja, qigongi- ja shindo treener ning erinevate loovust ning enesejõustamist toetavate raamatute autor. Armastan luua jõustavaid sündmusi ja koolitusi, kirjutada, loovjoonistada. Loodan, et suudan inimesi inspireerida, et kõik kõnniks oma südame teel ja elaks rõõmuga.
 •  
 •  
 •