Loovuskohvik

Loovuse arendamine

Kuidas arendada loovust?

Kas tahad olla loovam või õppida looma loovust toetavaid tingimusi oma kolleegidele või hoopis oma lastele?

Siit leiadki 12 soovitust, kuidas enda loovust arendada ja saad inspiratsiooni teiste loovuse toetamiseks.

Robert Sternberg kirjeldab loovust kui harjumust. See on harjumus otsida uusi viise, et näha võimalusi, mida teised ei näe. See on harjumus riskida, kui teised seda ei julge. See on harjumus seista oma väärtuste ja uskumuste eest – julgus eristuda massist. Ja see on harjumus leida tee väljakutsete ning takistuste ületamiseks.

Loovad inimesed muudab loovaks eelkõige nende suhtumine ellu – valik vastata probleemidele värskel ja uudsel moel, mitte reageerida elule mõtlematult või automaatselt.
Nii nagu iga harjumust, saab ka loovust kas julgustada või maha suruda. Loovuse arendamiseks on vajalik luua sobivad võimalused, julgustada loovuse avaldumist ja tunnustada loovaid ideid ja tegusid.

Kuidas loovust arendada?

1. Probleemi redefineerimine – sõnasta ja vaatle probleemi erinevate nurkade alt.

2. Küsimuste küsimine – koolis oleme harjunud, et igale küsimusele on õige vastus. Loovuse käivitamiseks on õige vastuse teadmisest olulisem õppida seda, milliseid küsimusi küsida ja kuidas neid küsida. (Näiteks selle asemel, et küsida palju on 5+5, võiks küsida: nimeta erinevaid võimalusi arvu “10” saamiseks).

3. Ideede müümise õppimine – meie sees võib olla uskumus, et tõeliselt hea ja loov idee müüb end ise. Reaalsuses see alati nii ei toimi, sest loovat ideed vaadatakse alguses sageli skeptiliselt ja kahtleva pilguga. Midagi uut raputab alati meie harjumuspärast mugavustsooni ja seetõttu on automaatne reaktsioon vastuseis muutusele. Oluline on õppida veenmisoskust, et teistele oma idee väärtust selgitada. Idee müük on loovusprotsessi praktiline osa.

4. Ideede loomise julgustamine – loovuse arendamiseks on oluline julgustada ideede loomist. Leida loodud ideedest üles pärlid ja arendada neid edasi väärtust loovateks tegudeks.

“Sinu peas on iga päev 50 000 mõtet – miks siis mitte mõelda suuremalt!” (Donald Trump)

5. Teadmiste ja faktide väärtustamine ja samal ajal valmisolek neist lahti lasta –  teadmistel on loovusprotsessis oluline osa, sest millegi väärtusliku loomiseks peab olema asjatundlikkus valdkonnas. Samas, kui oleme oma teadmistes ja faktides liiga kramplikult kinni, siis ei anna me ruumi ja võimalust loovate ideede tulekuks. Meis peab olema pidevalt valmidus oma vaatevälja avardada ja ümber õppida.

6. Takistuste märkamine, tunnistamine ja nende ületamine – loovuse arendamiseks on oluline näha takistustes väärt kasvuvõimalust ja positiivset väljakutset. Loovad inimesed ei anna takistuste tulekul alla, vaid usuvad endasse ja liiguvad enesekindlalt edasi.

7. Julgus riske võtta – praktiliselt iga märkimisväärse leiutise ja avastuse juures on olnud risk. Loovus nõuab julgust ja turvatsoonist väljumist, muidu jääb idee pelgalt ideeks. Tähtis on õppida vastutust võtma nii edu kui vigade eest.

8. Võime taluda tundmatut ala –  see tundmatu ala on loovusprotsessi loomulik etapp, mil valitseb  segadus ja kahtlused: “Kas ma ikka olen õigel teel?” Loov idee sünnib tasapisi ja see vahepealne aeg, mil idee pole veel päris küps, võib olla väga ebameeldiv ja häiriv. Tahame ju kohe suurepäraseid tulemusi. Nii on loovuse arendamiseks oluline õppida aktsepteerima seda ebakindluse ja ebamugavuse aega, leppida sellega, et see on vajalik ja loomulik millegi uue sünni juures.

9. Enesetõhusus – see hõlmab enesekindlust ja usku oma võimesse olla loov ja muutust luua. Kuna loov idee võib algselt saada skeptilisi hinnanguid ja vastuseisu, siis peab ideelooja olema tugev ja vapper, et see etapp edukalt läbi teha. Ma usun, et ma õnnestun!

“Ükskõik kas mõtled, et suudad või ei suuda, mõlemal juhul on Sul õigus” (Henry Ford)

10. Tegelemine asjaga, mida armastad – tehes seda, mille suhtes oleme kirglikud, mis meid huvitab ja paneb silmad särama, saab avalduda meie tõeline loov potentsiaal. Leia oma kirg!

11. Pikaajalise kasuteguri hindamine – oluline on end harjutada sellega, et loovale teole ei pruugi kohe kiitus, tunnustus ja edu osaks langeda. Osa loov olemisest hõlmab endas pikka projekti kallal töötamist, ilma, et me kohe otsest tasu saaks. Seega peab harjutama end panustama pikaajalistele arengutele ja eesmärkidele. Õppida idee tähelendu ja oma auhinda ootama:)

12. Loovust toetav keskkond – keskkonnal on meie loovusele kas soodustav või pärssiv mõju. Kummas ruumis oled Sina loovam?

Loovust toetab mängulisus, värvid, inspireerivad pildid, muusika, mugavad tingimused.

Lisaks ruumile on oluline ajafaktor. Võimalda aega loovaks mõtlemiseks. Praegune ühiskond on ühiskond kiiruses. Inimesed söövad kiiresti, tormavad ühest kohast teise ja väärtustavad nobedust. Võta endale aega loov olemiseks.

Edu Sulle loovusrännakutel!

* Artikkel on inspireeritult Robert Sternbergi artiklist “Creativity as a Habit”


Jaana Ojakäär-Kitsing

Olen loovuskoolitaja, qigongi- ja shindo treener ning erinevate loovust ning enesejõustamist toetavate raamatute autor. Armastan luua jõustavaid sündmusi ja koolitusi, kirjutada, loovjoonistada. Loodan, et suudan inimesi inspireerida, et kõik kõnniks oma südame teel ja elaks rõõmuga.